top of page
İş Konferansı


 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

( KVKK ) BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

 

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz. 

 

a) Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak JUG İstanbul tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. 

 

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği 

Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden Etkinlik Başvuru Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, JUG İstanbul online dersleri süreç ve faaliyetlerinin yürütülmesi, etki ölçümü ve değerlendirmesi amaçlarıyla sınırlı olarak JUG İstanbul tarafından işlenmektedir. 

 

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir. 

 

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri 

Etkinlik Başvuru Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir; 

 

●  Kimlik Bilgisi:​ İsim-Soyisim, Cinsiyet, Doğum Yılı 

●  İletişim Bilgisi:​ E-Posta 

●  Lokasyon:​ Şehir 

●  Mesleki Deneyim: ​Çalışılan kurum ve pozisyon, Eğitim bilgileri 

● Diğer: Başvuru Formu içeriğinde yer verebileceğiniz bilgiler, JUG İstanbul online platformunda forumlara katkılarınızda yer alabilecek bilgiler 

 

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği 

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik eğitmenlerimizle, çalışanlarımızla ve stajyerlerimizle, program sürecinde çalışan gönüllülerimizle, iş ortaklarımızla ve destekçilerimizle ve Google Hizmetleri kapsamında yurt dışıyla KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. 

 

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme 

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre hello@jugistanbul.org  ile iletişime geçerek derhal bize bildirebilirsiniz. 

bottom of page